Kontaktiraj nas

+385 52 453-473

Radno vrijeme

Pon - Pet 7:00 - 15:00

Poštovani obrtnici,

U nastavku proslijeđujemo obavijest o obvezi izdavanja A1 potvrde za izaslane radnike.

Potvrda A1 je obrazac koji vrijedi na čitavom području EU kao dokaz o zakonodavstvu koje se primjenjuje na osobu - dakle dokaz da se doprinosi plaćaju u toj državi članici i da ne postoji obveza plaćanja doprinosa u drugim državama članicama u kojima se obavlja djelatnost. A1 potvrdu vozači su dužni imati sa sobom u originalu. Obaveza je nastupila ulaskom RH u EU, međutim do sada se to nije kontroliralo, no od 1.1.2017. najavljene su kontrole (posebno za Austriju i Italiju). Potvrda je potrebna za sve zemlje članice EU - neovisno o tome da li se obavlja utovar/istovar ili tranzit.

Potvrda A1 izdaje se za razdoblje od 12 mjeseci, ako je riječ o ugovoru o radu na neodređeno vrijeme. U slučaju ugovora na određeno vrijeme izdaje se samo za razdoblje trajanja ugovora. Nakon 12 mjeseci potrebno je dostaviti novi zahtjev (dostavlja se unaprijed - jedan mjesec ranije), te HZMO nakon provedenog postupka izdaje novu potvrdu A1 za narednih 12 mjeseci. U slučaju prestanka radnog odnosa tijekom razdoblja u kojem je izdana A1 potvrda, poslodavac je dužan poslati na HZMO dopis kojim traži da se stornira ta A 1 potvrda uz priloženi primjerak dokumenta iz kojeg je vidljiv prestanak ugovora o radu.

Postupak ishođenja:

popuniti obrazac 7.4 dostupan na stranici http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=752 (nalazi se i u prilogu!)

u lijevom izborniku pronaći kategoriju Tiskanice - Obrazac 7.4. Obrazac popuniti i isprintati. Zahtjev popuniti na način da se napišu sve zemlje članice EU, dakle nabrojati sve zemlje. Ukoliko ponestane mjesta na obrascu, jednostavno na A4 listu papira napisati u naslov Prilog uz točku (broj točke iz obrasca zahtjeva) i dopisati sve potrebno.

obrascu zahtijeva priložiti ugovor o radu za tog radnika i nekakav dokaz iz kojeg je vidljiv razlog zbog kojeg se radnik šalje u tu zemlju (ugovor ili sporazum firme i inozemne firme s kojom ste sklopili dogovor o poslu).

Zahtjev s prilozima šalje se u Zagreb, na adresu Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Područna služba Zagreb, A. Mihanovića 3. Rok obrade zahtjeva je tri radna dana, a potvrda se dostavlja na adresu sjedišta poslodavca. U slučaju hitnosti i za sva ostala pitanja obratiti se HZMO-u na tel: 01  45 95 225.

Kada dobijete A 1 potvrdu odmah napravite dvije kopije - jedna za potrebe Vaše firme i jedna za potrebe izdavanja europske kartice zdravstvenog osiguranja.

Vozač sa sobom mora imati original A 1 potvrde.

Da bi vozač mogao ostvariti prava s osnova zdravstvenog osiguranja u slučaju da mu se nešto dogodi na području EU, osim A1 potvrde, mora imati i europsku karticu zdravstvenog osiguranja. Nakon što se dobije A1 potvrda, može se zatražiti europska kartica zdravstvenog osiguranja.

Postupak za izdavanje europske kartice zdravstvenog osiguranja :

popuniti zahtjev za izdavanje kartice (u prilogu);

priložiti kopiju A 1 potvrde (obavezno kopiju, ne original);

sve predati u područnu službu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Preporuka je da zahtjeve odnese predstavnik firme ili računovodstva za sve vozače, kako bi kartice bile dostavljene u taj ured HZZO. U suprotnome, ako zahtjev podnose vozači osobno, kartice će biti dostavljene u područni ured HZZO prema njihovim prebivalištima.

Ukoliko neki od radnika već ima važeću karticu, nije potrebno tražiti novu, nego za tog radnika samo kopirati i dostaviti kopiju A1 potvrde službi HZZO-a.

Rok obrade zahtjeva i izdavanja kartice je dva tjedna. Kartice se ne šalju se poštom, već se podižu osobno (zatražite kontakt broj u područnoj službi prilikom predaje zahtjeva).

Vozači moraju imati A1 potvrdu i europsku karticu zdravstvenog osiguranja da bi mogli imati pravo na zdravstvenu zaštitu na području EU. Potrebna su oba dokumenta! U suprotnome neće biti važeći.

DODATNE NOVE INFORMACIJE :

- Ključni podaci za unos u formular za ishođenje A1 obrasca su podaci o podnositelju prijave (ime, prezime, OIB, status, te podaci o poslodavcu)
- U formular za prijavu za ishođenje A1 obrasca nije potrebno unositi podatke o fiksnim ugovorima s tvrtkama za koje se obavalja transport u zemlje EU
- Nije nužno uositi podatke o radnom vremenu u pojedinoj državi članici (točka 5. u formularu) - dovoljno je napisati ''Djelatnost transporta u zemljama EU''.
- Nije nužno unostiti podatke o iznosu dohotka ostvarenog u pojedinoj državi članici
- Uz popunjeni formular obrasca za A1 potrdu, potrebno je dostaviti i ugovor o radu
- Obrazac A1 može se izdati za period do 2 godine, odnosno za period od 6, 12, ili 18 mjeseci - ovisno o trajanju ugovora o radu!
- Obrazac A1 također se može izdati i retroaktivno  

Izvor: HOK.hr 

NE PROPUSTITE!
Prijavite se na naš newsletter!