Kontaktiraj nas

+385 52 453-473

Radno vrijeme

Pon - Pet 7:00 - 15:00

Sud časti Hrvatske obrtničke komore vodi Registar mjera izrečenih pravomoćnim presudama Suda.

Na pisani zahtjev člana Komore Sud časti HOK-a izdat će uvjerenje/potvrdu o neizricanju mjera, sukladno podacima iz Registra (čl. 29 Pravilnika Suda časti HOK-a).

Sud časti HOK-a izdaje potvrde o dobrom ugledu, većinom kao prilog ponudbenoj dokumentaciji, s ciljem sklapanja poslovnih ugovora, kao i potvrde koje se prilažu zahtjevu za izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti javnog domaćeg i/ili međunarodnog cestovnog prijevoza robe i/ili putnika.

Zahtjev se može dostaviti osobno ili poštom na adresu Suda časti HOK-a, Ilica 49/II, Zagreb kao i faxom na broj 01/48-46-610.

Kako bi našim članovima olakšali pribavljanje navedenih potvrda, ponuđena su dva obrasca zahtjeva za izdavanje potvrda.

SEZONSKO ZAPOŠLJAVANJE U POLJOPRIVREDI - PRIJE

• Rad u poljoprivredi ovisi o vremenskim uvjetima zbog čega je bio vrlo skup za poslodavce.
• Poslodavci su plaćali rad za cijeli mjesec, a radilo bi se možda samo pet dana, što je bio jedan od razloga za angažiranje radnika “na crno” zbog čega bi gubili i poslodavci i radnici.

SEZONSKO ZAPOŠLJAVANJE U POLJOPRIVREDI - SADA

• Privremeno i povremeno zapošljavanje na sezonskim poslovima u poljoprivredi regulirano je Zakonom o poticanju zapošljavanja (NN 57/12), Pravilnikom o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi i Odlukom o najnižem iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2012. (NN 64/12).
Znatan dio dosadašnjeg „crnog tržišta“ rada će se na ovaj način legalizirati, a poslodavcima će se olakšati zapošljavanje.

TKO MOŽE BITI SEZONSKI RADNIK U POLJOPRIVREDI?

• Nezaposlene osobe koji su u evidenciji HZZ-a (neće se brisati iz evidencije i ne gube prava koja ostvaruju po osnovi nezaposlenosti).
• Nezaposlene osobe koje nisu u evidenciji HZZ-a.
• Umirovljenici (omogućen legalan rad na sezonskim poslovima bez prekida statusa umirovljenika).
• Ostali tražitelji posla koji nisu u radnom odnosu, odnosno zaposleni na puno radno vrijeme.

TKO NE MOŽE?

• Maloljetnici (zbog visoko rizičnog posla).
• Osoba koja koristi rodiljina ili roditeljska prava prema posebnim propisima.
• Zaposleni u radnom odnosu na puno radno vrijeme.

NA KOJIM SE POSLOVIMA MOGU ZAPOSLITI SEZONSKI RADNICI U POLJOPRIVREDI

Privremeni, odnosno povremeni sezonski poslovi u poljoprivredi su poslovi u području:
• Bilinogojstva koji obuhvaćaju pripremu zemljišta, sjetvu, sadnju, cijepljenje, uzgojne mjere, rezidbu, plijevljenje, prorjeđivanje, pikiranje, presađivanje, zaštitu bilja, žetvu, berbu, sakupljanje, premještanje uroda, sortiranje, doradu, preradu i pakiranje.
• Stočarstva koji obuhvaćaju striženje, mužnju, janjenje, jarenje, prikupljanje i čuvanje stada, te premještanje košnica i vrcanje meda.
• Ribarstva koje obuhvaća slatkovodno ribarstvo i jesenski izlov ribe u akvakulturi, morsko ribarstvo, odnosno lov na plivarici i izlov tramatom, sortiranje i pakiranje ribe te skupljanje školjaka.

NAJDULJI ROK TRAJANJA RADNOG ODNOSA NA SEZONSKIM POSLOVIMA U POLJOPRIVREDI

• Najdulji rok trajanja sezonskog rada u poljoprivredi je 90 dana u jednoj kalendarskoj godini, bez obzira na to je li radnik radio neprekidno ili uz prekide.
• Ugovor o sezonskom zapošljavanju zaključuje se evidentiranjem dnevnog vaučera na početku radnog dana u popunjen Ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi/knjižici (USP-1 obrazac).

VRIJEDNOSNI KUPON

• Dnevni vrijednosni kuponi/vaučeri kojim se na dnevnoj osnovi plaćaju doprinosi za mirovinsko osiguranje (I i II stup), za zaštitu zdravlja na radu i zapošljavanje za ovu će godinu iznositi 20,09 kn i mogu se kupiti u poslovnicama FINA-e.
• Neupotrijebljeni kuponi mogu se zamijeniti za gotov novac u poslovnici u kojoj su kupljeni, najkasnije do kraja siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.
• Za kupljene vrijednosne kupone FINA izdaje poslodavcu račun.
• Ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi (knjižica s prednjom, zadnjom, prvom i 30 unutarnjih stranica) papirnati je Obrazac USP-1 koji se može kupiti u Narodnim novinama i Hrvatskoj pošti. • Predajom i prihvatom vaučera smatra se da su sezonski radnik i poslodavac suglasni sa sadržajem ugovora.
• Sezonski radnik je za vrijeme rada obvezan kod sebe imati Ugovor o sezonskom radu - Obrazac USP-1.

ISPLATA DNEVNE PLAĆE

• Najniži dnevni iznos plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2012. ne može biti niži od 70,40 kuna.
• Dnevna plaća i ostali primici koje je poslodavac isplatio ili dao sezonskom radniku, smatraju se primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak i na njih se plaća porez na dohodak i prirez poreza na dohodak.
• Način isplate plaće upisuje se u tipski Ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi (Obrazac USP -1).
• Predujam poreza na dohodak po stopi od 25% (bez priznavanja osobnih odbitaka), na primitke (dnevni iznos plaće i ostali primici koje je poslodavac isplatio ili dao sezonskom radniku), ne obračunavaju se i ne uplaćuju istodobno s isplatom ili davanjem primitka, već na kraju mjeseca u kojem su isplaćeni ili dani primici, čime se pojednostavljuje postupak oporezivanja.

ŠTO DEFINIRA UGOVOR

• Radni dan sezonskog radnika u poljoprivredi ne smije trajati duže od 12 sati.
• Sezonski radnik u poljoprivredi ima pravo za svaki radni dan na stanku u trajanju od najmanje 30 minuta, ako radi najmanje šest sati dnevno, a tijekom svakog vremenskog razdoblja od 24 sata, ima pravo na dnevni odmor u trajanju od najmanje 12 sati neprekidno.
• Također ima pravo na tjedni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje 24 sata, kojemu se pribraja dnevni odmor

UTVRĐIVANJE RADNOG STAŽA

• Radnik zaposlen na sezonskim poslovima u poljoprivredi dužan je, radi utvrđivanja staža osiguranja, najkasnije na kraju godine dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje podatke o sezonskom radu u poljoprivredi tijekom te godine.

NOVČANE KAZNE

• Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac - pravna osoba, odnosno novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se poslodavac - fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe zbog kršenja odredbi Zakona o poticanju zapošljavanja.

Želimo Vam uspješnu sezonu, a za dodatne informacije javite se u najbližu podružnicu Poljoprivredne savjetodavne službe. Propise navedene u ovom letku možete pronaći na web stranicama www. mrms.hr, www.mps.hr i www.savjetodavna.hr.

 

KONTAKTI

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb Tel: +3851 6106 111 Fax: +3851 6109 201 www.mps.hr

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA
Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb Tel: +3851 6106 311 E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. www.mrms.hr

POLJOPRIVREDNA SAVJETODAVNA SLUŽBA
Fra Andrije Kačića Miošića 9/III, 10 000 Zagreb Tel: +3851 4882 700 Fax: +3851 4882 701 www.savjetodavna.hr

Poštovani obrtnici,

U nastavku proslijeđujemo obavijest o obvezi izdavanja A1 potvrde za izaslane radnike.

Potvrda A1 je obrazac koji vrijedi na čitavom području EU kao dokaz o zakonodavstvu koje se primjenjuje na osobu - dakle dokaz da se doprinosi plaćaju u toj državi članici i da ne postoji obveza plaćanja doprinosa u drugim državama članicama u kojima se obavlja djelatnost. A1 potvrdu vozači su dužni imati sa sobom u originalu. Obaveza je nastupila ulaskom RH u EU, međutim do sada se to nije kontroliralo, no od 1.1.2017. najavljene su kontrole (posebno za Austriju i Italiju). Potvrda je potrebna za sve zemlje članice EU - neovisno o tome da li se obavlja utovar/istovar ili tranzit.

Potvrda A1 izdaje se za razdoblje od 12 mjeseci, ako je riječ o ugovoru o radu na neodređeno vrijeme. U slučaju ugovora na određeno vrijeme izdaje se samo za razdoblje trajanja ugovora. Nakon 12 mjeseci potrebno je dostaviti novi zahtjev (dostavlja se unaprijed - jedan mjesec ranije), te HZMO nakon provedenog postupka izdaje novu potvrdu A1 za narednih 12 mjeseci. U slučaju prestanka radnog odnosa tijekom razdoblja u kojem je izdana A1 potvrda, poslodavac je dužan poslati na HZMO dopis kojim traži da se stornira ta A 1 potvrda uz priloženi primjerak dokumenta iz kojeg je vidljiv prestanak ugovora o radu.

Postupak ishođenja:

popuniti obrazac 7.4 dostupan na stranici http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=752 (nalazi se i u prilogu!)

u lijevom izborniku pronaći kategoriju Tiskanice - Obrazac 7.4. Obrazac popuniti i isprintati. Zahtjev popuniti na način da se napišu sve zemlje članice EU, dakle nabrojati sve zemlje. Ukoliko ponestane mjesta na obrascu, jednostavno na A4 listu papira napisati u naslov Prilog uz točku (broj točke iz obrasca zahtjeva) i dopisati sve potrebno.

obrascu zahtijeva priložiti ugovor o radu za tog radnika i nekakav dokaz iz kojeg je vidljiv razlog zbog kojeg se radnik šalje u tu zemlju (ugovor ili sporazum firme i inozemne firme s kojom ste sklopili dogovor o poslu).

Zahtjev s prilozima šalje se u Zagreb, na adresu Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Područna služba Zagreb, A. Mihanovića 3. Rok obrade zahtjeva je tri radna dana, a potvrda se dostavlja na adresu sjedišta poslodavca. U slučaju hitnosti i za sva ostala pitanja obratiti se HZMO-u na tel: 01  45 95 225.

Kada dobijete A 1 potvrdu odmah napravite dvije kopije - jedna za potrebe Vaše firme i jedna za potrebe izdavanja europske kartice zdravstvenog osiguranja.

Vozač sa sobom mora imati original A 1 potvrde.

Da bi vozač mogao ostvariti prava s osnova zdravstvenog osiguranja u slučaju da mu se nešto dogodi na području EU, osim A1 potvrde, mora imati i europsku karticu zdravstvenog osiguranja. Nakon što se dobije A1 potvrda, može se zatražiti europska kartica zdravstvenog osiguranja.

Postupak za izdavanje europske kartice zdravstvenog osiguranja :

popuniti zahtjev za izdavanje kartice (u prilogu);

priložiti kopiju A 1 potvrde (obavezno kopiju, ne original);

sve predati u područnu službu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Preporuka je da zahtjeve odnese predstavnik firme ili računovodstva za sve vozače, kako bi kartice bile dostavljene u taj ured HZZO. U suprotnome, ako zahtjev podnose vozači osobno, kartice će biti dostavljene u područni ured HZZO prema njihovim prebivalištima.

Ukoliko neki od radnika već ima važeću karticu, nije potrebno tražiti novu, nego za tog radnika samo kopirati i dostaviti kopiju A1 potvrde službi HZZO-a.

Rok obrade zahtjeva i izdavanja kartice je dva tjedna. Kartice se ne šalju se poštom, već se podižu osobno (zatražite kontakt broj u područnoj službi prilikom predaje zahtjeva).

Vozači moraju imati A1 potvrdu i europsku karticu zdravstvenog osiguranja da bi mogli imati pravo na zdravstvenu zaštitu na području EU. Potrebna su oba dokumenta! U suprotnome neće biti važeći.

DODATNE NOVE INFORMACIJE :

- Ključni podaci za unos u formular za ishođenje A1 obrasca su podaci o podnositelju prijave (ime, prezime, OIB, status, te podaci o poslodavcu)
- U formular za prijavu za ishođenje A1 obrasca nije potrebno unositi podatke o fiksnim ugovorima s tvrtkama za koje se obavalja transport u zemlje EU
- Nije nužno uositi podatke o radnom vremenu u pojedinoj državi članici (točka 5. u formularu) - dovoljno je napisati ''Djelatnost transporta u zemljama EU''.
- Nije nužno unostiti podatke o iznosu dohotka ostvarenog u pojedinoj državi članici
- Uz popunjeni formular obrasca za A1 potrdu, potrebno je dostaviti i ugovor o radu
- Obrazac A1 može se izdati za period do 2 godine, odnosno za period od 6, 12, ili 18 mjeseci - ovisno o trajanju ugovora o radu!
- Obrazac A1 također se može izdati i retroaktivno  

Izvor: HOK.hr 

Instituti domaće radinosti i sporednog zanimanja uvedeni su prošlogodišnjim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu (NN 68/07), pod uvjetom da se isključivo radi o osobnom radu te da ukupni bruto primici ostvareni od obavljanja tih djelatnosti ne prelaze iznos od deset bruto prosječnih mjesečnih plaća u kalendarskoj godini u kojoj se djelatnosti obavljaju (Pravilnik o obliku i načinu vođenja odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja s listama proizvoda i usluga (NN 100/2007) sadrži liste proizvoda koje se mogu izrađivati u domaćoj radinosti, odnosno liste usluga koje se mogu obavljati kao sporedno zanimanje). Odobrenje za obavljanje sporednog zanimanja ili domaće radinosti izdaje nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno ured Grada Zagreba (Oblik i sadržaj odobrenja za obavljanje sporednog zanimanja ili domaće radinosti propisani su Pravilnikom o obliku i sadržaju odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja  (NN 100/2007)), no fizička osoba time ne stječe status obrtnika, već se vodi u evidenciji koju vode nadležni uredi državne uprave u županijama, odnosno ured Grada Zagreba.

Uvođenjem instituta domaće radinosti i sporednog zanimanja, posebno se vodilo računa o umirovljenicima, a radi otvaranja mogućnosti dodatne zarade. Pa tako, obavljanjem domaće radinosti ili sporednog zanimanja umirovljenici ne uspostavljaju svojstvo osiguranika u obveznom mirovinskom osiguranju, što znači da im se istim ne obustavlja mirovina, niti su obvezni plaćati doprinos za mirovinsko osiguranje. 

Nasuprot tome, nezaposlena osoba koja nije korisnik mirovine a obavlja domaću radinost ili sporedno zanimanje, obvezno se osigurava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Obveza doprinosa za nezaposlene osobe utvrđuje se prema mjesečnoj osnovici, a ovisno o tome utvrđuju li dohodak na temelju poslovnih knjiga ili porez na dohodak po toj osnovi plaćaju prema paušalnom dohotku (Nezaposlena osoba koja  obavlja sporedno zanimanje ili domaću radinost gubi status nezaposlene osobe ukoliko ostvari mjesečni primitak, odnosno dohodak od samostalne djelatnosti koju privremeno obavlja (drugi dohodak) u iznosu višem od najvišeg iznosa novčane naknade za nezaposlenost. Time međutim nije spriječena u daljnjem traženju posla, budući može biti uvedena u pomoćne evidencije kao tražitelj zaposlenja.).

Fizičke osobe zaposlene kod drugog poslodavca, a također žele iskoristiti mogućnost dodatne zarade, obvezne doprinose plaćaju prema godišnjoj osnovici a ovisno o tome utvrđuje li dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga ili se dohodak i porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu.

Stvarno nadležno tijelo za praćenje, evidentiranje, naplatu i prisilnu naplatu doprinosa za obvezna osiguranja, počevši od 1. siječnja 2003. godine, a temeljem Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (NN 147/02, 175/03 i 177/04) je Porezna uprava.

Karakteristike:

 • SMJEŠTENA U MODERNOJ ZGRADI U SAMOM CENTRU GRADA
 • ZGRADA IMA VLASTITO PARKIRALIŠTE
 • POSTOJI MOGUĆNOST ORGANIZIRANJA RAZLIČITIH BANKETA I DRUGIH UGOSTITELJSKIH AKTIVNOSTI
 • DVORANA IMA KAPACITET OD CCA 100 OSOBA
 • POSJEDUJE VLASTITI SUSTAV KLIME I VENTILACIJE PROSTORA
 • U SKLOPU DVORANE NALAZE SE I POMOĆNE PROSTORIJE (ČAJNA KUHINJA i SPREMIŠTE)
 • MOGUĆNOST UNAJMLJIVANJA RAZGLASA, TOP PROJEKTORA, PC-A.
 • WI-FI MREŽA I DOSTUPNOST INTERNETA

Reference - dosadašnji korisnici dvorane:

 • PLAVA LAGUNA
 • TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA POREČA
 • HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA
 • AGROLAGUNA
 • CRVENI KRIŽ
 • ŠAHOVSKI KLUB POREČ
 • VELPRO - KONZUM
 • TURISTIČKA AGENCIJA "KOMPAS"
 • ISTARSKA KREDITNA BANKA - UMAG
 • MNOGI DRUGI

Dvorana je pogodna za održavanje različitih seminara, prezentacija, radionica, tečajeva, kongresa, takmičenja i drugih aktivnosti u dogovoru s upravom Doma obrtnika d.o.o.

Cijene korištenja kongresne dvorane

 

R. br.

Tip zakupa

Satnica

Cijena zakupa

Eventualni popusti

1

Čitava dvorana

cjelodnevno

110 EURA

5 dana (10% popusta) 

2

Čitava dvorana

poludnevno (8 sati)

60 EURA

 

3

Čitava dvorana

do 3 sata korištenja

45 EURA

 

 

Dodatna oprema:

 

 

 

 

Projektor

-

15 EURA

 

 

Laptop

-

15 EURA

 

 

Ozvučenje

-

15 EURA

 

 

Printer - fotokopirni - skener

-

15 EURA

 

 

Plaćanje u kunskoj protuvrijednosti na dan uplate (po tečaju NBH). U cijene nije uračunat PDV. Troškovi struje, vode i grijanja uračunati su u cijenu zakupa.

Za sve informacije vezane uz kongresnu dvoranu možete se obratiti na telefon

052 492 093 (Suzana Rendulić) ili na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

NE PROPUSTITE!
Prijavite se na naš newsletter!