Kontaktiraj nas

+385 52 453-473

Radno vrijeme

Pon - Pet 7:00 - 15:00

Udruženje obrtnika Poreč u suradnji s poduzećem Pbiro d.o.o. iz Rijeke organiziralo je jučer u Obrtničkom domu u Poreču radionicu o poslovnom planiranju. Uz poštivanje svih epidemioloških mjera i preporuka SCZRH, pozivu se odazvalo pet obrtnika. 

Radionicu je otvorio Robert Velenik, tajnik Udruženja zahvalivši predavačima Pbiroa na dolasku. Prisutnima je izrazio podršku, te nagovijestio buduće aktivnosti koje Udruženje obrtnika Poreč sprema, a kako bi bilo uz obrtnike u ova zahtjevna vremena.

Porezna uprava podsjeća građane i poduzetnike da je dostupna i on-line putem usluge ePorezna. Za podnošenje svih poreznih prijava, izdavanje poreznih potvrda, promjena na PK karticama svojih zaposlenika, zahtjeva za preknjiženjima, zahtjeva za upravnim ugovorom i ostalim zahtjevima koriste usluge ePorezne.  

Obrtnici, oprez! Nastavno na već poznatu praksu dostave ponuda za upis podataka obrta u komercijalne poslovne adresare, primijetili smo novu praksu dostave ponuda privatnim iznajmljivačima. Ponude najčešće pristižu poštom u obliku dopisa uz priloženu uplatnicu za plaćanje cijene u visini oko 300,00 kn.

Udruženje ugostitelja Zagreb organizira zanimljivi on-line forum o situaciji u ugostiteljstvu. Ugostitelji još jednom pokazuju svoju prilagodljivost u novim uvjetima i u virtualnom obliku donose sve novosti iz svijeta ugostiteljstva, komuniciraju svoje zahtjeve i potrebe obzirom na nove pandemijske okolnosti i još jednom pokazuju otvorenost za višesmjernu komunikaciju, prilagodbu i želju za daljnjim gastronomskim i turističkim pozicioniranjem Zagreba.  

Zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom virusa COVID-19, donosimo uputu o ostvarivanju prava na naknadu plaće za vrijeme bolovanja i samoizolacije obrtnika i radnika.

  1. OBOLJELI OD KORONAVIRUSA

Oboljeli od koronavirusa ostvaruju pravo na bolovanje kao i kod svake druge bolesti, pa tako:

  • obrtnici ostvaruju pravo na naknadu plaće na teret HZZO-a od 43. dana bolovanja
  • radnici ostvaruju pravo na naknadu plaće tijekom prva 42 dana bolovanja na teret poslodavca, a od 43. dana na teret HZZO-a. 

Za utvrđivanje visine naknade za obrtnika uzima se prosječna mjesečna osnovica za obračun i uplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za posljednjih 6 mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupila bolest, smanjena za doprinos za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez. Na koju je osnovicu obrtnik obvezan plaćati doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje zavisi od toga kako utvrđuje dohodak:

  • ako  dohodak utvrđuje na temelju poslovnih knjiga osnovica u 2020. godini iznosi:

 5.682,30 (osnovica za obračun doprinosa) - 1.136,47 (mirovinsko osiguranje) = 4.545,83 

  • ako ima određen paušalni dohodak osnovica u 2020. godini iznosi:

 3.496,80 (osnovica za obračun doprinosa) - 699,36 (mirovinsko osiguranje) = 2.797,44 

  • ako iskazuje dobit osnovica u 2020. godini iznosi:

9.616,20 (osnovica za obračun doprinosa) - 1.923,24 (mirovinsko osiguranje) = 7.692,96

Za radnike, osnovicu za naknadu plaće čini prosječna plaća koja je radniku isplaćena u posljednjih 6 mjeseci. 

Naknada plaće zbog bolovanja obračunava se prema naprijed utvrđenoj osnovici osiguranja (neto osnovica) u visini 70% za prvih šest kalendarskih mjeseci neprekidnog bolovanja, a potom 80% do kraja bolovanja.

Najniži mjesečni iznos naknade plaće za puno radno vrijeme iznosi 25% proračunske osnovice, odnosno 831,50 kuna. Najviši mjesečni iznos naknade plaće za puno radno vrijeme na teret HZZO-a iznosi 4.257,28 kuna (proračunska osnovica uvećana za 28%).

Osiguranici HZZO-a, koji su oboljeli od koronavirusa i kojima je vještačenjem Službe za medicinu rada HZJZ-a utvrđena profesionalna bolest (dokazan je povećan rizik zaraze u određenoj djelatnosti) imaju pravo isplatu pune naknade za vrijeme privremene nesposobnosti za rad od datuma nastanka bolesti. 

  1. ZDRAVE OSOBE U SAMOIZOLACIJI

Kod zdravih osoba u samoizolaciji, naknadu od prvog dana i obrtnicima i radnicima isplaćuje HZZO, u iznosu od 100% od osnovice za naknadu, s time da maksimalna naknada iznosi 4.257,28 kn za mjesec dana. O pravu na naknadu plaće odlučuje se, u pravilu, bez donošenja pisanog rješenja na osnovi tiskanice „Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad" koju osiguraniku izdaje izabrani doktor. Zahtjev za naknadu plaće osiguranici mogu uz propisanu dokumentaciju neposredno podnijeti HZZO-u elektroničkom poštom bez prilaganja Izvješća, a HZZO će podatke o privremenoj nesposobnosti po osnovi uzroka D0 - izolacija preuzeti putem CEZIH-a.   Ako osiguranik nije u mogućnosti priložiti Potvrdu o plaći izdanu od poslodavca istu će HZZO od poslodavca zatražiti službenim putem. 

NE PROPUSTITE!
Prijavite se na naš newsletter!