Kontaktiraj nas

+385 52 453-473

Radno vrijeme

Pon - Pet 7:00 - 15:00

Proteklih nekoliko godina obrtnici su se susretali s teškoćama kod registracije nekih djelatnosti poput djelatnosti sudskih tumača, turističkih vodiča ili programera, pri čemu su dobivali upute kako se te djelatnosti ne mogu registrirati i obavljati kao obrt, nego samo kao slobodna zanimanja.

Sve se češće događalo da su osobe koje su se po propisanom postupku javile u neke od ureda za gospodarstvo dobile usmenu uputu kako za djelatnost sudskih tumača, vještaka, turističkih vodiča, pa čak i u informatičkoj djelatnosti, ne mogu zatražiti upis u Obrtni registar.

Suradnjom s Poreznom upravom i dobivenim pojašnjenjem poreznih propisa nejasnoće su razriješene, pa takvih problema i prepreka za registraciju u budućnosti više ne bi trebalo biti.

Naime, Hrvatska obrtnička komora na sastanku s predstavnicima Ministarstva financija, Porezne uprave - Središnji ured, zatražila je službeno očitovanje u vezi ove problematike.

Porezna uprava u pisanom je mišljenju s osnove poreza na dohodak i Zakona o porezu na dohodak potvrdila da način oporezivanja od strane Porezne uprave ovisi o vrsti odobrenja za obavljanje djelatnosti. Pri tome se porezni propisi primjenjuju na oporezivanje jer Porezna uprava ne izdaje odobrenja za obavljanje djelatnosti odnosno ne provodi njihovu statusnu registraciju.

Tako se fizička osoba registrirana kao obrt pri nadležnom uredu za gospodarstvo oporezuje kao obrt. Kao slobodno zanimanje oporezuju se one djelatnosti koje fizička osoba obavlja na temelju odobrenja izdanog od strane pravnih osoba s javnim ovlastima, odnosno druge organizacije i tijela, koje su osobe po toj osnovi obvezno osigurane ili koje se temeljem obavljanja takvih djelatnosti upišu u registar poreznih obveznika poreza na dohodak.

Time je vrlo jasno dano tumačenje poreznih propisa koji se primjenjuju kod oporezivanja dohotka u odnosu na već registrirani subjekt poslovanja te se isti ne mogu i ne smiju primjenjivati kao uvjet za registraciju obrta.

Ovo je izuzetno važno u slučaju kada se takvim postupanjem onemogućavala registracija povoljnijeg oblika poslovanja (obrt) te su se pogrešnim razvrstavanjem dodatnim davanjima opteretile određene djelatnosti.

NE PROPUSTITE!
Prijavite se na naš newsletter!